3D-visualisointi

Laadukas 3D-visualisointi selkeyttää tuotteen tai rakennuksen ominaisuuksia jo ennen kuin se on valmis.

Valokuvan tarkasti mallinnetut visualisoinnit kohteen sisä- ja ulkopuolelta tuovat markkinointiin käsinkosketeltavuutta ja konkretiaa.
Kuvien ansiosta asiakas ei joudu arvailemaan mitä on saamassa, vaan tuotetta tai rakennusta pääsee “fiilistelemään” kunnolla jo suunnitteluvaiheessa.
Kunnolla tehty 3D-visualisointi myös havainnollistaa tilan tai esineen ominaisuuksia huomattavasti paremmin kuin mikään viivapiirros tai kaksiulotteinen hahmotelma. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen kuinka tarkan kuvan asiakas tuotteesta saa. Miksi jättäisit ostopäätöstä mielikuvituksen varaan?

Esimerkkejä töistämme

Pyydä tarjous

Toteutamme kiinteistöjen, uudiskohteiden ja julkisen sektorin hankkeiden 3D-visualisoinnit, havainnekuvat ja markkinointikuvat pitkän linjan kokemuksella. Toteutamme niin pienet kuin laajemmatkin toimeksiannot kustannustehokkaasti.

Arvojemme mukaisesti panostamme aina myös laatuun. Kuvamme ovat aina viimeisteltyjä ja haluamme niiden edustavan parhaalla mahdollisella tavalla tuotettasi tai myytävää kohdetta.

3D-visualisoinnin palvelut

1. 3D-visualisointikuvat (perus)

3D-visualisointikuva selkiyttää tuotteen tai kiinteistön ominaispiirteitä ja konkretisoi asiat, jotka tavanomaissa viivapiirroksissa ja muissa hahmotelmissa jäävät usein abstrakteiksi.
Me ihmiset haluamme nähdä asiat konkreettisesti silmiemme edessä ja ostopäätöksiä on huomattavasti helpompi tehdä konkretian kuin mielikuvituksen pohjalta.
3D-visualisointitekniikalla toteutettu havainnekuva luo lopputuloksesta pysyvän ensivaikutelman jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi 3D-havainnekuvia voidaan käyttää mm. nettisivuilla, videoissa, diaesityksissä, paperisissa esitteissä, julisteissa ja mainostauluissa.
Visualisoinnilla voidaan myös helpottaa suunnittelua, kun eri ratkaisuja voidaan arvioida valokuvantarkoista havainnekuvista, eikä mikään jää pelkän mielikuvituksen varaan. Niistä on siis hyötyä suunnittelussa, myynnissä ja markkinoinnissa.

2. Interaktiiviset 3D-visualisoinnit

Interaktiivisuus 3D-visualisoinnissa lisää käyttäjän mielenkiintoa esittelyä kohtaan. Vuorovaikutteisuuden ansiosta esitys koukuttaa ja muuttuu entistäkin havainnollistavammaksi.
Interaktiivisessa 3D-visualisoinnissa käyttäjä voi mm. liikkua mallin sisällä hiiren ja nuolinäppäimien avulla. Tämä on ainoa tekniikka, joilla voidaan tuottaa käyttäjälle niin kutsuttu loppukäyttäjäkokemus.
Loppukäyttäjäkokemuksella tarkoitetaan käyttäjän aktiivista osallistumista ja interaktiota esiteltävään aineistoon. Käyttäjä on siis kokija eikä ainoastaan passiivinen katselija, kuten perusvisualisoinneissa.
Yksi interaktiivinen visualisointi kertoo enemmän kuin tuhat viivapiirrosta tai muuta kuvaa. 3D-tarkoittaa meidän tapauksessamme myös valokuvan tarkkaa jälkeä. Toteutamme mittatarkat mallinnuksemme niin laadukkaasti, että niistä syntyy myös realistinen vaikutelma.

3. Panoraamavisualisoinnit

Panoraamavisualisointi tarkoittaa keinotekoisesti tuotettua visuaalista kuva-aineistoa, joka muokataan panoraamakatselun mahdollistavaan muotoon.
Panoraamakatselussa kuva on ikään kuin katselijan ympärillä, mikä tuottaa erittäin intensiivisen ja immersiivisen katselukokemuksen sekä tunteen kuvatussa kohteessa olemisesta.
Teknisesti ilmaistuna: panoraamakuvien katselussa katseltava kohde on siis sijoitettu keskellä olevan katselupisteen ympärille, jolloin katselu tapahtuu yhden pisteen ympäriltä, keskipisteen kääntyessä täydet 360 astetta.
Panoraamavisualisoinnissa käyttäjä ei voi kävellä kohteen sisällä, mutta hän voi pyöriä sen keskellä ja käännellä kuvaa. Tämä on erittäin pidetty, monipuolinen ja kustannustehokas tapa esitellä tuote.

Miten 3D-visualisointi ja havainnekuvat auttavat remontti- ja uudiskohteiden myynnissä?

“Mirja ja Janne ovat ostamassa ensiasunnokseen uudiskohdetta. Heille on selvää, että he haluavat nimenomaan uuden kodin, mutta hankinta epäilyttää, koska kumpikaan heistä ei ole kauhean hyvä tulkitsemaan teknisiä piirustuksia ja kohdetta on hajanaisten tietojen perusteella vaikea hahmottaa. Onneksi kohteesta on teetetty myös 3D-kuvat, joista näkee selvästi millainen lopputulos tulee olemaan. Nyt kaikki tuntuu olevan selvää, joten Mirja ja Janne tekevätkin kaupat heti.”
“Eräs taloyhtiö Helsingissä on pohtinut ullakkokerroksen muuttamista asuinkäyttöön ja siitä on jo teetetty joitakin piirustuksia. Taloyhtiön kokouksessa käy kuitenkin ilmi, että oikein kukaan ei ymmärrä piirustusten päälle mitään, eikä sen vuoksi päätöksen teosta tahdo tulla mitään. Lopulta taloyhtiö teettää ullakkoprojektista kunnolliset havainnekuvat. Seuraavassa kokouksessa saadaan päätös aikaiseksi ja kaikki ymmärtävät, millainen uudesta ullakkohuoneistosta on tulossa. Lisäksi kuvia voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja ullakkohuoneistoon saadaan asukas jo ennen kuin remontti on edes valmis.”
“Eräässä julkisen sektorin hankkeessa kaavailtiin vanhan tehdasrakennuksen saneeraamista kokonaan uusiin käyttötarkoituksiin. Kokonaisuus kattoi useita eri tiloja sekä paljon avointa tilaa, joiden hahmottaminen kokonaisuutena pelkkien kuvien avulla olisi ollut vaikeaa. Suunnittelua ja tilojen hahmottamista varten teetettiin suunnitteluvaiheessa interaktiiviset 3D-kuvat, joiden ansiosta voitiin simuloida liikkumista käytävillä ja eri tiloissa. Kunnan asukkaita ja tiedotusvälineitä varten kustakin tilasta tehtiin myös erilliset 3D-panoramavisualisoinnit, joiden perusteella myös kaupungin asukkaat pääsivät tutustumaan uuden julkisrakennuksen tiloihin.”
3D-havainnekuvilla voidaan siis demonstroida esimerkiksi uudiskohteen muutostöitä tai vanhan kiinteistön korjauksella saavutettavia parannuksia. Saaneerauksen lopputulos voidaan tuoda asiakkaan silmien eteen jo ennen kuin yhtään reikää on porattu seinään.
Tämä on tärkeää, koska maksajan kannalta investointiin liittyy aina riski siitä, että investointi on turha ja mikäli kyse on julkisesta kohteesta, on tärkeää että siitä viestitään mahdollisimman ymmärrettävästi.
Moni on valmis maksamaan vain asioista, jotka ymmärtää tai jotka voi nähdä. Siksi kaikki oleellinen kannattaa visualisoida!

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Ota rohkeasti yhteyttä jos jokin asia askarruttaa tai haluat tarjouksen palveluistamme. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin visualisointiin liittyviin kysymyksiin ja vinkkaamme alan hyviä käytäntöjä vaikka ilman asiakassuhdetta.